Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie w ramach zatrudnionych do tego celu specjalistów z zakresu prawa, psychologii i uzależnień.