Pomoc dla dzieci i młodzieży

 • 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu),
 • 800 12 12 12 - Bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu),
 • 22 484 88 04 - Telefon Zaufania Młodych, wsparcie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych do 25 r.ż. (od poniedziałku do piątku, 12-20),
 • 19288 - Młodzieżowy Telefon Zaufania ( od poniedziałku do piątku od 15-19),
 • 22 27 61 72 - Telefon Stowarzyszenia "Opta" dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją,
 • 800 119 119 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (porady świadczone przez psychologa, psychoterapeutę i pedagoga codziennie w godz. 14-22).

Pomoc dla rodziców

 • 800 100 100 - Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa i problemów dzieci (od poniedziałku do piątku, 12-15),
 • 800 120 359 - Infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych "Powrót z U",
 • 600 100 260 - Telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci - Linia Nadziei.

Pomoc dla dorosłych

 • 116 123 - Bezpłatny, kryzysowy telefon dla dorosłych (7 dni w tygodniu, 14-22),
 • 22 668 70 00 - Niebieska Linia - Instytut Psychologii Zdrowia dla osób - całodobowa poradnia telefoniczna dla osób żyjących w rodzinach z problemem nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz przemocy domowej,
 • 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu),
 • 22 425 98 48 - Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna,
 • 85 732 22 22 - Telefon zaufania dla kobiet w ciąży i rodziny,
 • 22 594 91 00 - Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji,
 • 22 484 88 01 - Itaka - Antydepresyjny telefon zaufania,
 • 800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich (od poniedziałku do piątku, 14-20),
 • 800 120 002 - "Niebieska Linia" bezpłatny telefon dla osób doznających przemocy w rodzinie (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu),
 • 22 621 35 37 - Telefon zaufania - Centrum Praw Kobiet,
 • 600 070 717 - Telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy domowej - Centrum Praw Kobiet (całodobowy),
 • 801 199 990 - Bezpłatny, Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania (7 dni w tygodniu, 16-21),
 • 801 889 880 - Bezpłatny, Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne (7 dni w tygodniu, 17-22),
 • 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • 801 24 70 70 - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
 • 22 828 11 12 - Telefon zaufania dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej (czynny we wtorki i środy w godz. 15-18),
 • 800 120 226 - Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy domowej (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30),
 • 800 120 148 - Anonimowa policyjna linia specjalna - zatrzymać przemoc (linia całodobowa),
 • 22 270 11 65 - Stowarzyszenie "Animo" działające na rzecz osób doświadczających trudności z powodu zaburzeń lękowych (czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 18-21),
 • 800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich (czynny od poniedziałku do piątku 14-20),
 • 801 889 880 - Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia (czynny codziennie w godz. 17-22).

Pomoc dla seniorów

 • 800 171 800 - Telefon zaufania dla seniorów i ich bliskich "Nie jesteś sam" (czynne poniedziałek 9-14, 15-19; wtorek 13-15; środa 12-15; czwartek 9-17; piątek 14-20),
 • 793 413 489 - Fundacja Wsparcie świadcząca pomoc rodzinom z Alzheimerem oraz demencją (od wtorku do soboty 10-14),
 • 22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych (poniedziałki 17-20, środy i czwartki 17-20; w środy w godz. 14-16 udzielane jest wsparcie dotyczące choroby Alzheimera).