Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje Program "Opieka 75+" na rok 2024.

flaga

Program "Opieka 75+" zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, które będą świadczone osobom w wieku 75 lat i więcej.

Do pobrania - opieka-75plus-2024.pdf.