W dniu 23 marca 2018 roku Uchwałą Nr LXXI/926/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli przyjęto Program Wspierania Rodziny w Gminie Stalowa Wola na lata 2018 - 2020.

Uchwała oraz treść programu dostępna jest w formie plików do pobrania:

Aktualne sprawozdania do Programów MOPS w Stalowej Woli - 2019 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020

Do pobrania plik Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020 POBIERZ

  • Do pobrania Uchwała oraz Uzasadnienie - POBIERZ

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019

Aktualizacja - kwiecień 2018 r.:

Sprawozdanie wraz z ewaluacją z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019 za rok 2017

Do pobrania: