Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (art. 17. pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku).

Poniżej odnośniki do aktualnie realizowane przez Gminę Miasto Stalowa Wola wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Gminnych Programów z zakresu pomocy społecznej:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Stalowej Woli na lata 2023 – 2025.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Stalowa Wola w proces stanowienia w/w programu, poprzez uzyskanie uwag , propozycji do dokumentu. Konsultacje Społeczne trwają do 1.12.2022 roku.

Nadmieniamy, iż tworzenie programu pomocy społecznej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Również Program jest zamieszczony do konsultacji na stronie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce konsultacje społeczne - link https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokazTresc-1370-23730.

Do pobrania - Gminny Program Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności w Stalowej Woli na lata 2023-2025.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Stalowa Wola w proces stanowienia w/w programu, poprzez uzyskanie uwag , propozycji do dokumentu. Konsultacje Społeczne trwają do 8.12.2022 roku.

Nadmieniamy, iż tworzenie programu pomocy społecznej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Również Program jest zamieszczony do konsultacji na stronie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce konsultacje społeczne - link: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokazTresc-1370-23757 oraz na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - link: https://opsstalowawola.naszbip.pl/ogloszenia/n,konsultacje-spoleczne-przeciw-przemocy-2023-2024.