Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to wiedza, która może przydać się każdemu, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś z naszych bliskich nie będzie potrzebował naszej pomocy.

W Rozwadowskim Klubie Seniora odbyło się szkolenie w tej tematyce, które poprowadziła Pani Małgorzata Jarocka. Pani Małgorzata jest pedagogiem oraz wyspecjalizowanym instruktorem w zakresie pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia klubowicze dowiedzieli się między innymi:

  • Jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy?
  • Jak odróżnić i reagować w przypadku zawału/udaru?
  • Jak wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową?
  • Jak postępować w przypadku zadławienia, oparzenia?
  • I wiele innych.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie za wyjątkowy czas oraz szerzenie tych, jakże potrzebnych umiejętności.