Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Kierownictwo Ośrodka:

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora

Działy Ośrodka:

 1. Dział Finansowo – Księgowy
 2. Dział Administracyjno – Gospodarczy
 3. Dział Usług
 4. Dział Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej w tym:
  1. Klub Integracji Społecznej
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego
  3. Klub Trzeźwego Życia
  4. Wieloosobowe stanowisko ds. organizowania społeczności lokalnej
  5. Zespoły problemowe, w tym:
   1. zespół diagnostyczny
   2. zespół ds. domów pomocy społecznej
   3. zespół ds. pomocy osobom starszym
   4. zespół ds. pomocy rodzinie
   5. zespół ds. profilaktyki uzależnie
  6. Stanowisko ds. bezdomności
  7. Zespół Asysty Rodziny
 5. Dział Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych, w tym:
  1. Sekcja ewidencji, ekspedycji, analiz i planowania świadczeń
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. odmów, odwołań i zmian decyzji
  3. Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji programów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji projektów społecznych
 6. Kuchnia,
 7. Ośrodki wsparcia:
  1. Warsztat Terapii Zajęciowej
  2. Dzienny Dom Senior +
  3. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Tęcza”.

Samodzielne stanowiska:

 1. Zespół obsługi prawnej,
 2. Stanowisko ds. kadr,
 3. Stanowisko ds. BHP i P.POŻ,
 4. Stanowisko ds. skarg, interwencji i kontroli wewnętrznej z zakresu pomocy społecznej,
 5. Stanowisko ds. obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI),
 7. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

Pliki do pobrania: