Jednostki podległe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

  1. Dzienny Dom Senior +,
  2. Klub Trzeźwego Życia przy MOPS
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS
  4. Świetlica "Tęcza"