Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Liczba miejsc – 44. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Celem działalności Domu jest:

 • uaktywnianie społeczne uczestników, umożliwiając samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • polepszanie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, animacyjne, ogólnousprawniające, zajęcia ruchowe;
 • profilaktyka zapewniająca utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników;
 • poprawa stanu zdrowia uczestników Domu w ujęciu holistycznym,
 • integracja uczestników z lokalnym środowiskiem i zwiększenie ich aktywności społecznej;
 • promocja pozytywnego wizerunku seniorów Dziennego Domu Senior +;
 • uczestnicy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, codziennej gimnastyce, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, raz w tygodniu prowadzony jest kącik kulinarny, uczestnicy biorą chętnie udział w grach planszowych, kalamburach.

Uczestnicy mają zagwarantowane usługi:

 • socjalne: zapewnienie dwóch posiłków dziennie ( śniadania i obiady), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,
 • aktywność ruchowa: gimnastyka, zajęcia taneczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu ( możliwość korzystania z ogrodu MOPS),
 • terapia zajęciowa: kulinarna, plastyczna, krawiecko-dziewiarska, ogrodnicza, muzykoterapia itp.,
 • zajęcia klubowe: biblioterapia, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów, programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne, pokoleniowe, pomoc psychologiczna: kontakt z psychologiem, stymulowanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • działania prozdrowotne: kontakt z pielęgniarką, prelekcje, pogadanki, informacje na temat dostępnych usług medycznych i opiekuńczych, spotkania z dietetykiem, kontakt ze studentami, uczniami odbywającymi praktyki na kierunkach medycznych i opiekuńczych,
 • działalność kulturalno-edukacyjna: uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta, wykłady i pogadanki ( tematy historyczne, artystyczne, popularno-naukowe, ekologiczne, geograficzne itp.), współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • aktywizacja społeczno-międzypokoleniowa: występy dla dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań uczestników Dziennego Domu Senior + , wolontariat "Pomocna dłoń", wspieranie działań Samorządu uczestników Domu, współpraca z Domem dziecka, DPS, Parafią Trójcy Przenajświętszej, Biblioteką Miejską , Studium Kształcenia Ustawicznego, Szkołami, Przedszkolem Nr 7, Komendą Policji i innymi instytucjami i placówkami.

Dane kontaktowe:
Dzienny Dom Senior+
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15-844-36-84
Kierownik DDS+ Małgorzata Kościółek