Rozstrzyganie spraw kierowanych do wydziału cywilnego sądu okręgowego odbywa się w oparciu o Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz wiele ustaw z zakresu prawa cywilnego.
W sądzie tym można składać m.in. wnioski:

  • o separację,
  • o rozwód.

W trakcie powyższych spraw można również wnioskować o rozstrzygnięcie w niektórych niżej wymienionych sprawach. Sąd z urzędu zajmie się podczas rozwodu czy separacji:

  • rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • alimentami na dzieci.

Fakultatywnie, jeśli strony o to wnoszą, sąd orzeka też o:

  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • eksmisji,
  • podziale wspólnego majątku, jeśli obie strony są co do sposobu podziału zgodne,
  • alimentach na jednego z małżonków.