Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpił do realizacji projektu pt. "Mops bez barier!" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" ze środków PFRON – Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno – komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Wartość dofinansowania ze środków PFRON: 87 773,60 zł.

pfron

Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.
Działania w projekcie zmierzają do zwiększenia dostępności architektonicznej poprzez wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynku MOPS na przesuwne oraz likwidację progów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości sprawnej ewakuacji w przypadku zagrożenia życia osób z dysfunkcją ruchu zostanie zakupione specjalne krzesło umożliwiające zwiezienie osoby po schodach.

Projekt uwzględnia także dostępność informacyjno - komunikacyjną dla osób niedosłyszących/słabosłyszących poprzez zakup pętli indukcyjnych, które umożliwią prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej, co zwiększy możliwość efektywnej pomocy tym osobom.

Strona internetowa MOPS zostanie uzupełniona o informację o zakresie działalności MOPS w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym i informacji w tekście łatwym do czytania.

Dzięki zamontowanym tablicom informacyjnym opatrzonym tekstem alfabetu Brailea i piktogramami osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrokową sprawnie będą mogły poruszać się po budynku MOPS.