Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

W dniu 15 grudnia br. roku w restauracji "Stal" odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 10 - miesięczny okres realizacji prac społecznie użytecznych. W okresie od 3 kwietnia do 30 listopada bieżącego roku zostało do nich skierowanych 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli również udział uczestnicy II edycji Klubu Integracji Społecznej w Programie Aktywizacja i Integracja trwającej od 18 września do 17 listopada br. roku, która obejmowała 90 godzin szkoleń i warsztatów oraz 88 godzin prac społecznie użytecznych.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w pracach. Realizowali je w wymiarze 2 godzin dziennie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz innych instytucjach – Domu Pomocy Społecznej, Dziennym Domu Senior +, Świetlicy Socjoterapeutycznej "Tęcza" oraz jej filii, Rozwadowskim Klubie Seniora, Warsztacie Terapii Zajęciowej a także Noclegowni Całodobowej. Dzięki nim mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych przydatnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Wspólnie spędzony czas w to przedświąteczne popołudnie był dla uczestników spotkania okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami nabytymi podczas wykonywania prac w charakterze sprzątaczek lub pracowników gospodarczych. Uczestnicy pozytywnie podsumowali okres udziału w pracach, który w ich opinii przyczynił się do zwiększenia szans na rynku pracy, podniesienia własnej samooceny oraz poprawienia sytuacji materialnej. O skuteczności działań najlepiej świadczą efekty - trojgu z nich już udało się podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych edycjach Klubu Integracji Społecznej oraz pracach społecznie użytecznych.