Інформація для громадян України | Informacje dla obywateli Ukrainy na temat pomocy można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/...