Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu "Wspieraj Seniora". Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Głównym założeniem Programu jest ochrona osób w wieku 70 lat i więcej przed zakażeniem koronawirusem. Dzięki Programowi seniorzy uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Dotyczy to w głównej mierze osób, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny. Koszt zakupów w całości pokrywa Senior.

plakat2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Gmina Stalowa Wola w partnerstwie z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Powiatem Stalowowolskim organizują lokalną konferencję edukacyjną pn. "Oswoić się z pomocą".

plakat