Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Miasta Stalowa Wola realizuje „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego Miasta.

flaga

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.
Udział w Programach jest bezpłatny.

flaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przypomina o przystąpieniu do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.