Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że AMD Group Michał Drymajło prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Nastaw się na rozwój", realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych.

projekt

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od lutego 2022 r. rozpocznie się kwalifikacja klientów z terenu miasta Stalowa Wola do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

nr22