Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Miasto Stalowa Wola otrzymało dotację celową w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024r. w wysokości 840 848 zł.
Całkowita wartość programu: 1 418 080,00 zł.
Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1.

plakat24

Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościom, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł I kierowany jest dla dzieci i młodzieży;
Moduł II kierowany jest osób dorosłych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania przyznana jest osobom i rodzinom, jeżeli:

  1. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 200,00 zł na osobę w rodzinie,
  2. dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1 552,00 zł.